ДЯЛ
IQ ОПЦИЯ Отговори: Защо е рентабилността на смяната на активите през деня

Въпрос: Защо е рентабилността на смяната на активите през деня?

IQ OPTION reply (taken from interview): Доходността зависи от движението на пазара, как летлив на пазара е по това време.