Σπίτι IQoption FAQ Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας;

Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας;

29217
ΜΕΡΙΔΙΟ
IQ ΕΠΙΛΟΓΗ Συχνές ερωτήσεις: Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ερώτηση: Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας;

IQ OPTION reply (taken from interview): Η κερδοφορία εξαρτάται από την κίνηση της αγοράς, πώς πτητικό η αγορά είναι εκείνη την εποχή.

Try free demo account now.