ΜΕΡΙΔΙΟ
IQ ΕΠΙΛΟΓΗ Συχνές ερωτήσεις: Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ερώτηση: Γιατί είναι η κερδοφορία της αλλαγής του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ημέρας;

IQ OPTION reply (taken from interview): Η κερδοφορία εξαρτάται από την κίνηση της αγοράς, πώς πτητικό η αγορά είναι εκείνη την εποχή.