Σπίτι IQoption Νέα & συμβουλές Πώς να προβλέψουν τις τάσεις Bitcoin - HODL κύματα τρόπο

Πώς να προβλέψουν τις τάσεις Bitcoin - HODL κύματα τρόπο

14897

HODL Κύματα: Ένας επαναστατικός τρόπος για να προσδιοριστούν οι τάσεις Bitcoin

Μια cryptocurrency με βάση το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «Unchained Capital» έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα μια εντυπωσιακή ερευνητική μελέτη που ονομάζεται «Bitcoin Data Science: Hodl Κύματα». Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία UTXO (Αδαπάνητα εξόδου συναλλαγών) του blockchain Bitcoin, η ερευνητική ομάδα ήταν σε θέση να αναλύσει και να προβλέψει μεγάλα BTC εξέλιξη των τιμών.

Nowadays 3 major HODL waves can be observed through Bitcoin price chart and trend can be identified. Through it always better to be cautious this metric seems to have a lot of potential in predicting Bitcoin prices/trends in the future.

Read more on HODL Waves and Bitcoin Trends on IQOption Blog

Try free demo account now
NOTES: This and other articles are not investment advice. They are of an informative nature and are based on external analysis and we do not guarantee that the information is thoroughly checked by us. As required by the European Securities and Markets Authority (ESMA), binary and digital options trading is only available to clients qualified as professional clients.