rumah IQoption FAQ Mengapa keuntungan perubahan aset sepanjang hari?

Mengapa keuntungan perubahan aset sepanjang hari?

29224
SAHAM
IQ OPTION FAQ: Mengapa keuntungan perubahan aset sepanjang hari

Soalan: Mengapa keuntungan perubahan aset sepanjang hari?

IQ OPTIONmembalas (diambil daripada temu bual): keuntungan bergantung kepada pergerakan pasaran, bagaimana tidak menentu pasaran adalah pada masa itu.

Try free demo account now.