shtëpi IQoption FAQ Pse është rentabiliteti i ndryshimit aseteve gjatë ditës?

Pse është rentabiliteti i ndryshimit aseteve gjatë ditës?

29365
SHARE
FAQ IQ OPSION: Pse është rentabiliteti i ndryshimit aseteve gjatë ditës

Pyetje: Pse është rentabiliteti i ndryshimit aseteve gjatë ditës?

IQ OPTION reply (taken from interview): Rentabiliteti varet nga lëvizja e tregut, si të paqëndrueshme tregu është në atë kohë.

Try free demo account now.