Hem IQoption FAQ Varför är näringsidkare ibland inte kunna köpa en option på IQOPTION?

Varför är näringsidkare ibland inte kunna köpa en option på IQOPTION?

26623
DELA MED SIG
IQ OPTION FAQ: Varför är lönsamheten för tillgången förändras under dagen

Question: Why are traders sometimes not able to purchase an option on IQ OPTION platform? What are the reasons for it?

IQ OPTION reply (taken from interview): Det finns flera frågor som visas under handel. De vanligaste är ”priset på en tillgång har ändrats”, som vanligtvis dyker upp under hög volatilitet och ”Inga alternativ för utgången”.

I det här fallet är vi inrätta Exponerings enligt statistik och tillgångs popularitet. På natten finns det mycket mindre handelsaktivitet, så exponeringen minskas. Vi revidera dessa värden en gång i månaden och de ständigt växer. Information om tillgången på alternativ är helt öppen och synlig för alla näringsidkare i realtid under handel.
Vi har vissa skyldigheter att våra handlare, och vi måste garantera att vi kommer att betala i händelse av vinst, det är därför vi har sådana restriktioner på antal alternativ.

Try free demo account now.