หุ้น
IQ OPTION FAQ: Why is the profitability of the asset changing during the day

คำถาม: ทำไมการทำกำไรของการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ในระหว่างวันหรือไม่

IQ OPTION reply (taken from interview): การทำกำไรขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาด, วิธีระเหยตลาดอยู่ในช่วงเวลานั้น