IQOption รายงานประจำสัปดาห์ครั้งที่ 4 24.04-30.04

20765
หุ้น

ว่าในโลกมีคนไม่เปิด $ 460 เป็น $ 66,916? ในวันเดียว? เพียงแค่ดู 4 รายงานรายสัปดาห์

การเจริญเติบโตของ Fenomenal x145 ในเวลาเพียง 1 วัน!

160 ล้านบัญชีจากกว่า 150 ประเทศมีการลงทะเบียนใน iqoption

Top 5 ประเทศผู้ค้ามาจากคือ:

  1. อินโดนีเซีย
  2. บราซิล
  3. บริเตนใหญ่
  4. ประเทศเยอรมัน
  5. อิตาลี

 

ลองบัญชีการสาธิตฟรีในขณะนี้