Quê hương IQoption Tin tức & mẹo Giải đấu giao dịch để bị Chấm dứt hiệu lực ngày 01 tháng mười một năm 2017

Giải đấu giao dịch để bị Chấm dứt hiệu lực ngày 01 tháng mười một năm 2017

3398
CHIA SẺ
chấm dứt các giải đấu

Chính thức IQ Lựa chọn cập nhật lại: tournements iqoption

Thưa Trader,

Lá thư này là để thông báo cho bạn rằng như của ngày 01 Tháng 11 năm 2017, chỉ số IQ Tùy chọn sẽ không còn được cung cấp quyền truy cập vào giao dịch giải đấu cho các khách hàng cư trú tại Liên minh châu Âu.

Quyết định này đã được thực hiện kịp thời để đáp ứng với yêu cầu thực hiện bởi các Ủy ban chứng khoán Síp - các cơ quan quản lý mà giấy phép hoạt động số IQ Lựa chọn của ở châu Âu.

Không giải đấu mà bắt đầu trước 1 tháng 11 năm 2017 sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Bạn có thể tiếp tục tham gia vào các giải đấu nói và có đủ điều kiện cho một phần của quỹ giải thưởng trong trường hợp chiến thắng của bạn (theo Điều khoản và điều kiện thi đấu).

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện này có thể đã gây ra.

Liên quan,
Các chỉ số IQ Lựa chọn Đội

Try free demo account now.