Nhà IQoption FAQ Có những giới hạn rút tiền trên thẻ ngân hàng và dây chuyển?

Có những giới hạn rút tiền trên thẻ ngân hàng và dây chuyển?

31774
CHIA SẺ

Câu hỏi: Có giới hạn rút tiền trên thẻ ngân hàng và dây chuyển?

Original câu hỏi: Hi Tôi muốn hỏi nếu bạn có chuyển khoản rút vốn và đang có bất kỳ giới hạn như những người mà bạn có trong sử dụng thẻ? Tại sao những hạn chế như vậy tồn tại ở nơi đầu tiên tôi muốn nói nếu bạn nạp vào thẻ mà bạn mong đợi để rút lại bất kỳ số tiền trên thẻ không e-ví cần thiết.

IQ OPTION trả lời chính thức:

Có giới hạn về rút thẻ vì nó hoạt động như một khoản hoàn lại, bạn do đó, không cần phải trả lệ phí. Với chuyển khoản bạn sẽ cần phải trả lệ phí $ 50 cho sự rút lui, không có giới hạn mặc dù.IQ OPTION

Try free demo account now.