CHIA SẺ
IQ OPTION FAQ: Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản trong ngày

Câu hỏi: Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản vào ban ngày?

IQ OPTION reply (taken from interview): Lợi nhuận phụ thuộc vào diễn biến thị trường, làm thế nào biến động thị trường là vào thời điểm đó.