Nhà IQoption FAQ Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản vào ban ngày?

Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản vào ban ngày?

29212
CHIA SẺ
IQ OPTION FAQ: Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản trong ngày

Câu hỏi: Tại sao lợi nhuận của sự thay đổi tài sản vào ban ngày?

IQ OPTION reply (taken from interview): Lợi nhuận phụ thuộc vào diễn biến thị trường, làm thế nào biến động thị trường là vào thời điểm đó.

Try free demo account now.