CHIA SẺ

Câu hỏi:

Khi tôi rút vào tài khoản Neteller của tôi và Skrill, tình trạng là 'xác minh cần thiết'. Những gì nên tôi hài lòng?

IQ OPTION trả lời chính thức:

Điều này có nghĩa rằng bạn cần phải gửi cho chúng tôi các tài liệu cho việc xác minh, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang từ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông điệp từ tủ của bạn để chúng tôi cho bạn biết những giấy tờ cần gửi cho chúng tôi.

Try free demo account now.