နေအိမ် Affiliates သတင်း & သိကောင်းစရာများ PWA - အသစ်ကဆင်းသက်စာမျက်နှာများ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးမှချက်ချင်း access ကို

PWA - အသစ်ကဆင်းသက်စာမျက်နှာများ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးမှချက်ချင်း access ကို

6699
အသစ်ကဆင်းသက် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးမှချက်ချင်း access ကို

IQOption is happy to announce the arrival of a new landing page. What makes it a cause for celebration, you ask? IQoption in-house media-buying team tried and tested this new landing page (as they always do), and they were pleased to see that it produced the best results out of all landing pages launched in the past year. In fact, it shows outstanding performance in terms of both desktop and mobile traffic.

The best part? There are different variations of this landing page: two for mobile traffic and one for web. For mobile, you can opt for the page that promotes our app or better yet, our PWA. That’s three different ways to profit — the choice is yours.

Check out IQOption latest landing page and make sure to select the version that best suits your preferred traffic. Multiple languages are available.

What is a PWA?

Simply put, a PWA is an application that behaves like a native mobile app but runs in a web browser.

IQOption PWA offers many advantages:

  • Getting access to the PWA takes less effort than installing an iOS or Android app
  • Users in countries where our apps are not available can trade via PWA
  • It allows non-regulated users to trade binary options (which aren’t available in official mobile apps)

Given the numerous benefits of PWAs, IQOption highly encourages directing your traffic there, especially if you are working with iOS traffic.

Try free demo account now
NOTES: This and other articles are not investment advice. They are of an informative nature and are based on external analysis and we do not guarantee that the information is thoroughly checked by us. As required by the European Securities and Markets Authority (ESMA), binary and digital options trading is only available to clients qualified as professional clients.